Katedra Radiospektroskopii i Fizyki Węgla

Kierownik Katedry Radiospektroskopii i Fizyki Węgla

Kierownik Katedry Radiospektroskopii i Fizyki Węgla

dr hab. Paweł Szroeder, profesor uczelni
tel. 52 321 61 91 w. 25
kierownik Katedry Radiospektroskopii i Fizyki Węgla 
e-mail: psz@ukw.edu.pl