O nas

Głównym celem badań jest rozwijanie technik syntezy diamentu z fazy gazowej w warunkach metastabilnych tj. w warunkach niskich ciśnień (poniżej ciśnienia atmosferycznego) i niskich temperaturach (ok. 1000K) przy użyciu metod CVD (Chemical Vapour Deposition).

Diament jest doskonałym izolatorem elektrycznym (przerwa energetyczna 5.45 eV) będąc jednocześnie jednym z najlepszych przewodników ciepła (5 razy większe od miedzi). Jest jednym z najtwardszych i najbardziej odpornych materiałów na działania wszystkich typów promieniowania, jak również na działanie chemiczne i wysokie temperatury.

Struktura

Kontakt

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz
dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. nadzw.
tel. 52 32 16 191 w. 58
e-mail: kfab@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-090 Bydgoszcz,

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, tel.52 32 16 166 w. 58.